Мъдрост на Духовни Учители

Тук ще намерите плейлиста с пълен списък видеа на сериала – Мъдрост на Духовни Учители

Подкрепете ни като се абонирайте се за канала!

Subscribe channel:

Личности и Богове | #MaximsOfWisdom

📖Разговори по Пътя на Мъдростта 🌐#TalksOnTheWayOfWisdom е форум основан от Христо Тошков 🌐#HristoToshkov, в които се обсъждат културни и духовни доктрини, принципи и теории. Публикуваме епизодите на видео в Youtube ...и аудио в Spotify на български и английски език.

В ИНТЕРНЕТ
➡️Уеб сайт ⁠⁠⁠https://hristotoshkov.com/
📺Плейлиста YouTube https://www.youtube.com/@hristotoshkov
📢Spotify BG https://bit.ly/aboutwisdom-bg
📢Spotify EN https://bit.ly/aboutwisdom


*************************
Намерете ни:
📖 FB страница ⁠⁠https://www.facebook.com/aboutwisdom👈
📖 LinkedIn страница⁠ https://www.linkedin.com/company/aboutwisdom👈
📖 X / Twitter ⁠⁠https://twitter.com/aboutwisdom ⁠⁠👈

➡️Последвайте Христо Тошков
✅⁠https://www.facebook.com/hristotoshkov👈
✅https://twitter.com/hristotoshkov⁠⁠ 👈
✅⁠https://linkedin.com/in/hristotoshkov⁠👈

*************************

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕПИЗОДА
📖 Връзката „човек – Бог” е била обект на много синтенции, дискусии и книги през човешката история. Ние я разглеждаме в аспекта "Бог - Учител - човек ", за да потърсим какъв е изминатият път от човека до достигането на състояние на обожествяване.

0:05 "Ако не станете като това дете не можем да се възкачите с мен в Небесното царство".
3:43 Има някъде в свещената книга, по памет ще цитирам: ако обичате тези които вам обичат какво ново правите?
4:53 И за Учителството Ваклуш Толев има една интересна фраза, където казва - "То е ничие".

✅ Христо Тошков е университетски преподавател, софтуерен инженер, учен в областта на компютърните науки и изследовател на езотерична литература, душата и духа на човечеството. Работи като доцент в Пловдивски университет.
✅#TalksOnTheWayOfWisdom ✅ #OnTheWayOfWisdom✅ #HristoToshkov 👈
✅#TalksAboutWisdom ✅ #AboutWisdom 👈


➡️ Разговори по Пътя на Мъдростта / Talks on the Way of Wisdom е форум, в който обсъждаме културни, духовни и еволюционни доктрини, концепции, принципи и теории. Форумът е създаден за да синтезира Мъдростта на Духовни Учители, да прецени техната култура през призмата на науката, философията, религията и изкуството, като дискутира, изследва и анализира приложение им в съвремието. 🔥
✅#TalksOnTheWayOfWisdom ✅ #OnTheWayOfWisdom✅ #HristoToshkov 👈
✅#TalksAboutWisdom ✅ #AboutWisdom 👈
[+] Show More

Бутони за споделяне:

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial