Максими на Мъдростта (In Bulgarian)

Shorts, Reels, Story от максими с българска реч. Максимите са извлечени от беседите на форума “Разговори по Пътя на Мъдростта”.

Shorts, Reels, Story с английска реч на сайта и в YouTube

Списък от максимите (Shorts, Reels, Story) с българска реч:

Сътворение? Преобразувай информацията в Мъдрост! | #Shorts | #MaximsOfWisdom

Съдържание: Въпросът за това как е сътворен човек и как да продължи своето сътворение? Защото света е сътворен и човек е сътворен, но как той ще продължи сътворението си? Онази ...сила, която ни е сътворила, наричана Бог от Религиозните доктрини, е предоставила възможността да продължим сътворението.

Разговори по Пътя на Мъдростта е форум основан от Христо Тошков - Hristo Toshkov, в които се обсъждат културни и духовни доктрини, принципи и теории. Публикуваме епизодите на видео в YouTube и аудио в Spotify на български и английски език.

В ИНТЕРНЕТ
➡️Уеб сайт ⁠⁠⁠https://hristotoshkov.com/
📺Плейлиста YouTube https://www.youtube.com/@hristotoshkov
📢Spotify BG https://bit.ly/aboutwisdom-bg
📢Spotify EN https://bit.ly/aboutwisdom

*************************
В социалните мрежи
📖 Facebook https://www.facebook.com/aboutwisdom👈
📖 LinkedIn https://www.linkedin.com/company/aboutwisdom👈
📖 X / Twitter ⁠⁠https://twitter.com/aboutwisdom ⁠⁠👈

➡️Профили на Христо Тошков
✅⁠https://www.facebook.com/hristotoshkov👈
✅https://twitter.com/hristotoshkov⁠⁠ 👈
✅⁠https://linkedin.com/in/hristotoshkov⁠👈
*************************

✅ Христо Тошков е университетски преподавател, софтуерен инженер, учен в областта на компютърните науки и изследовател на езотерична литература, душата и духа на човечеството. Работи като доцент в Пловдивски университет.
🌐#TalksOnTheWayOfWisdom ✅ #OnTheWayOfWisdom✅ #HristoToshkov 👈
✅#TalksAboutWisdom ✅ #AboutWisdom ✅#MaximsOfWisdom ✅#Maxims👈
*********************************************************

➡️ Разговори по Пътя на Мъдростта / Talks on the Way of Wisdom е форум, в който обсъждаме културни, духовни и еволюционни доктрини, концепции, принципи и теории. Форумът е създаден за да синтезира Мъдростта на Духовни Учители, да прецени техната култура през призмата на науката, философията, религията и изкуството, като дискутира, изследва и анализира приложение им в съвремието.
🌐#TalksOnTheWayOfWisdom ✅ #OnTheWayOfWisdom✅ #HristoToshkov 👈
✅#TalksAboutWisdom ✅ #AboutWisdom ✅#MaximsOfWisdom ✅#Maxims👈
[+] Show More

Бутони за споделяне:

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial