Еп.: Представяне на тематиката в “Разговори по Пътя на Мъдростта”

Talks on the Way of Wisdom

За епизода:
🔷Видео в YouTube
🔷Описание на съдържанието
🔷В социалните мрежи

Абонирай се:

Представяне на тематичността | #MaximsOfWisdom | Сътворението и Човекът

📖Разговори по Пътя на Мъдростта 🌐#TalksOnTheWayOfWisdom е форум основан от Христо Тошков - Hristo Toshkov, в които се обсъждат културни и духовни доктрини, принципи и теории. Публикуваме епизодите на видео ...в YouTube и аудио в Spotify на български и английски език.

В ИНТЕРНЕТ
➡️Уеб сайт ⁠⁠⁠https://hristotoshkov.com/
📺Плейлиста YouTube https://www.youtube.com/@hristotoshkov
📢Spotify BG https://bit.ly/aboutwisdom-bg
📢Spotify EN https://bit.ly/aboutwisdom

*************************
В социалните мрежи
📖 Facebook https://www.facebook.com/aboutwisdom👈
📖 LinkedIn https://www.linkedin.com/company/aboutwisdom👈
📖 X / Twitter ⁠⁠https://twitter.com/aboutwisdom ⁠⁠👈

➡️Профили на Христо Тошков
✅⁠https://www.facebook.com/hristotoshkov👈
✅https://twitter.com/hristotoshkov⁠⁠ 👈
✅⁠https://linkedin.com/in/hristotoshkov⁠👈
*************************

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕПИЗОДА
„Разговори по Пътя на Мъдростта“ са изследователски анализи и беседи, които разглеждат еволюцията и бъдещето на човек през призмата на науката, философията, религията и изкуството или най-общо казано през призмата на културите достижения в тези сфери. Водещото в анализите е прозрението за изграждане на ценности. За пътуващия със съзнанието си човек, въпросите винаги са били повече от отговорите. Затова и ние ще питаме и търсим отговори: Как съвременният информиран човек, който живее в свят на леснодостъпна информация да вникне отвъд външният образ на изразяване чрез буквите и езика, цифрите и закономерностите, нотите и звука, снимката и пространството и т.н. и т.н., Как да срещнем консервативността на религията с достиженията на съвременната наука? Как морала се променя през столетията? Има ли такива познания щото смъртта да не може да отнеме? Имат ли материалните, интелектуални и душевни богатства трайност без святост на делата? Каква стойност има делото на човек без Път? Преди всичко обаче, в „Разговори по Пътя на Мъдростта“ поставяме един основен проблем, който е космологичен и космополитен, теологичен и догматичен, социален и личен. Това е проблема за Сътворението на света и човека! Въпросът за това как сътвореният човек да продължи своето Сътворение? ✅#TalksOnTheWayOfWisdom ✅ #OnTheWayOfWisdom✅ #HristoToshkov 👈

⏱️ VIDEO CHAPTERS ⏱️
0:00 Начало
01:06 За пътуващият със съзнанието си човек въпросите винаги са били повече от отговорите.
02:10 Имат ли материалните интелектуални и душевни богатства трайност без святост на делата?
02:48 Въпросът за това как е сътворен човек и как да продължи своето сътворение?
04:44 Въпросът не е в продължението след умирането, а дали съзнанието ще може да определи посоката след смъртта?
05:43 Човек има право на свобода и лична вероизповед, но трудно дава признание на различната религия, ...
06:26 Без вникване в идеята за прераждане алчността било на корпорациите, било на държавната доминация, било на икономическите съюзи, ще водят не просто до войни, ще водят до свещени войни, които в крайна сметка тикат човек в задънена улица,
08:55 Затова считам, че приложение на култура без Бог може да има, но откритие без Бог няма!
09:58 Понякога е нужен микроскоп, друг път е нужен телескоп.
12:33 Защото в крайна сметка на планетата земя няма друго същество освен човек, който може да признае съществуването на Бог.

✅ Христо Тошков е университетски преподавател, софтуерен инженер, учен в областта на компютърните науки и изследовател на езотерична литература, душата и духа на човечеството. Работи като доцент в Пловдивски университет.
🌐#OnTheWayOfWisdom✅ #HristoToshkov 👈
✅ #AboutWisdom ✅#MaximsOfWisdom👈

🌐#TalksOnTheWayOfWisdom ✅ #OnTheWayOfWisdom✅ #HristoToshkov 👈
✅#TalksAboutWisdom ✅ #AboutWisdom ✅#MaximsOfWisdom👈
При съставянето на епизодите от сериала за Буда и будизма, е използвана литература, както следва
Използвана литература:
1. История и теория на религиите, Ваклуш Толев, 2000, трудове подготвяни въз основа на документираните лекции и слова на Ваклуш Толев
2. Братислав Иванов, Векът на Дзен, Изток-Запад, 2019
3. Laumakis, Stephen. An Introduction to Buddhist philosophy. 2008. University of St Thomas, Minnesota, Online publication date: 2012
4. Fowler, Merv. Zen Buddhism: beliefs and practices. Liverpool University Press (August 22, 2005).
5. The Dhammapada (The Path of Perfection), 1973, In Bulgarian Дхаммапада: пътят на съвършенството, 2022, Александър Димов, ,
6. Disputed Dharmas: Early Buddhist Theories on Existence. Collett Cox. The Institute for Buddhist Studies. Tokyo: 1995.
7. Encyclopaedia Britannica, Buddhism 2024, https://www.britannica.com/topic/Buddhism, britannica.com.
8. Mahasutras, Peter Skilling, volume I, 2007, Pali Text Society
9. Четирите благородни истини, Далай Лама, Мириам, София, 2000
10. Четирите благородни истини, Аджан Сумейдо, Amaravati Buddhist Centre, София, 2010
11. BuddhaNet (2008). "The First Five Monks". Life of the Buddha. Tullera, NSW, Australia: Buddha Dharma Education Association Inc. Archived from the original on 7 March 2023. Retrieved 1 January 2023.
[+] Show More

Представяне на тематиката

„Разговори по Пътя на Мъдростта“ са изследователски анализи и беседи, които разглеждат еволюцията и бъдещето на човек през призмата на науката, философията, религията и изкуството или най-общо казано през призмата на културите достижения в тези сфери. Водещото в анализите е прозрението за изграждане на ценности. За пътуващия със съзнанието си човек, въпросите винаги са били повече от отговорите. Затова и ние ще питаме и търсим отговори: Как съвременният информиран човек, който живее в свят на леснодостъпна информация да вникне отвъд външният образ на изразяване чрез буквите и езика, цифрите и закономерностите, нотите и звука, снимката и пространството и т.н. и т.н., за да се превръща информацията в знание, за да се създава от собствената мисъл водачество и сигурност? Как да срещнем консервативността на религията с достиженията на съвременната наука? Как морала се променя през столетията? Има ли такива познания щото смъртта да не може да отнеме? Имат ли материалните, интелектуални и душевни богатства трайност без святост на делата? Каква стойност има делото на човек без Път? Преди всичко обаче, в „Разговори по Пътя на Мъдростта“ поставяме един основен проблем, който е космологичен и космополитен, теологичен и догматичен, социален и личен. Това е проблема за Сътворението на света и човека! Въпросът за това как сътвореният човек да продължи своето Сътворение?

⏱️ВИДЕО АКЦЕНТИ / VIDEO CHAPTERS ⏱️

01:06 За пътуващият със съзнанието си човек въпросите винаги са били повече от отговорите. 02:10 Имат ли материалните интелектуални и душевни богатства трайност без святост на делата? 02:48 Въпросът за това как е сътворен човек и как да продължи своето сътворение? 04:44 Въпросът не е в продължението след умирането, а дали съзнанието ще може да определи посоката след смъртта? 05:43 Човек има право на свобода и лична вероизповед, но трудно дава признание на различната религия, … 06:26 Без вникване в идеята за прераждане алчността било на корпорациите, било на държавната доминация, било на икономическите съюзи, ще водят не просто до войни, ще водят до свещени войни, които в крайна сметка тикат човек в задънена улица, 08:55 Затова считам, че приложение на култура без Бог може да има, но откритие без Бог няма! 09:58 Понякога е нужен микроскоп, друг път е нужен телескоп. 12:33 Защото в крайна сметка на планетата земя няма друго същество освен човек, който може да признае съществуването на Бог.

🔷Разговори по Пътя на Мъдростта в Интернет и социални мрежи

📺Гледайте в YouTube

📢 Слушайте на аглийски в Spotify in English и български в Spotify in Bulgarian

Страници на форума: Facebook Page, Twitter, LinkedIn Page

Последвай в: Facebook, Twitter and LinkedIn

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial