Еп.1: Разкази за Буда и будизъм – събуждане на Божественото в човека

Talks on the Way of Wisdom

За епизода:
🔷Видео в YouTube
🔷Описание на съдържанието
🔷В социалните мрежи

Абонирай се:

Еп.1: Разкази за #Буда и будизма | #MaximsOfWisdom | Събуждане на Божественото в човека

📖Разговори по Пътя на Мъдростта 🌐#TalksOnTheWayOfWisdom е форум основан от Христо Тошков - Hristo Toshkov, в които се обсъждат културни и духовни доктрини, принципи и теории. Публикуваме епизодите на видео ...в Youtube и аудио в Spotify на български и английски език.

СЪДЪРЖАНИЕ НА #ЕПИЗОДА
📖 Първа беседа за #Буда и #будизма, която е наречена Буда – зора в Правдата и Слънце в #Мъдростта е опит за преценка на потреба от познания на човека в Третото хилядолетие.

📖 В различни източници с разкази за будизма се разказва, че веднъж когато Буда се разхождал със своите ученици бил попитан: „Учителю какво е #будизъм?“ Отговорът на #Сиддхарта Гаутама, който може да намерим в глава 14, стих 183 на Дхаммапада, бил: „Не правете това, което е зло. Правете това, което е добро. Поддържайте ума си чист. Това е #учението на Буда“. Но, Учителю, това го знае всяко 5 годишно дете, отвърнал ученика. Да, мили ученици, всяко малко дете знае тази истина, но малцина 80 годишни мъже са успели да я приложат.
📖 Тази житейска #истина ни разказва, че законите, правилата, сутрите както в свещените книги, така и в нормативите на общественото право, е лесно да се изучат, но не е така лесно тяхното приложение в живия живот.

📖Книгата за която в #Откровение Глава 20: стих 12 на Библията се казва „отвориха се книги; отвори се и друга книга - #Книгата на Живота“. Тази книга в Учението на Мъдростта е наречена съзнание на #Бог. Такава Книга има всяко Учение! Макар, че терминологията може да се различава, всяко Учение може да черпи знание от Книга на книгите. Книгата, която е връзката и общуване между човек и божествена същност.

В ИНТЕРНЕТ
➡️Уеб сайт ⁠⁠⁠https://hristotoshkov.com/
📺Плейлиста YouTube https://www.youtube.com/@hristotoshkov
📢Spotify BG https://bit.ly/aboutwisdom-bg
📢Spotify EN https://bit.ly/aboutwisdom

В социалните мрежи
📖 Facebook https://www.facebook.com/aboutwisdom👈
📖 LinkedIn https://www.linkedin.com/company/aboutwisdom👈
📖 X / Twitter ⁠⁠https://twitter.com/aboutwisdom ⁠⁠👈

➡️Профили на Христо Тошков
✅⁠https://www.facebook.com/hristotoshkov👈
✅https://twitter.com/hristotoshkov⁠⁠ 👈
✅⁠https://linkedin.com/in/hristotoshkov⁠👈

0:00 Начало
1:09 Как обаче да направим тази информация знание и как да йерархираме знанието?
1:38 В различните източници с разкази за будизма се разказва, че ...
2:57 Книгата, за която в Откровение глава 20 стих 12 на Библията се казва: "Отвориха се книги, отвори се и друга Книга, Книгата на Живота! ...
3:47 Пътят на човек в будизма, когато простичко се спазва закона на съвестта - не прави зло прави добро, поддържа ума си чист, може ..

✅ Христо Тошков е университетски преподавател, софтуерен инженер, учен в областта на компютърните науки и изследовател на езотерична литература, душата и духа на човечеството. Работи като доцент в Пловдивски университет.
✅#TalksOnTheWayOfWisdom ✅ #OnTheWayOfWisdom✅ #HristoToshkov 👈
✅#TalksAboutWisdom ✅ #AboutWisdom 👈
**************************

➡️ Разговори по Пътя на Мъдростта / Talks on the Way of Wisdom е форум, в който обсъждаме културни, духовни и еволюционни доктрини, концепции, принципи и теории. Форумът е създаден за да синтезира Мъдростта на Духовни Учители, да прецени техната култура през призмата на науката, философията, религията и изкуството, като дискутира, изследва и анализира приложение им в съвремието.
🌐#TalksOnTheWayOfWisdom ✅ #OnTheWayOfWisdom👈
✅#TalksAboutWisdom ✅ #AboutWisdom ✅#MaximsOfWisdom👈

При съставянето на епизодите от сериала за Буда и будизма, е използвана литература, както следва
Използвана литература:
1. История и теория на религиите, Ваклуш Толев, 2000, трудове подготвяни въз основа на документираните лекции и слова на Ваклуш Толев
2. Братислав Иванов, Векът на Дзен, Изток-Запад, 2019
3. Laumakis, Stephen. An Introduction to Buddhist philosophy. 2008. University of St Thomas, Minnesota, Online publication date: 2012
4. Fowler, Merv. Zen Buddhism: beliefs and practices. Liverpool University Press (August 22, 2005).
5. The Dhammapada (The Path of Perfection), 1973, In Bulgarian Дхаммапада: пътят на съвършенството, 2022, Александър Димов, ,
6. Disputed Dharmas: Early Buddhist Theories on Existence. Collett Cox. The Institute for Buddhist Studies. Tokyo: 1995.
7. Encyclopaedia Britannica, Buddhism 2024, https://www.britannica.com/topic/Buddhism, britannica.com.
8. Mahasutras, Peter Skilling, volume I, 2007, Pali Text Society
9. Четирите благородни истини, Далай Лама, Мириам, София, 2000
10. Четирите благородни истини, Аджан Сумейдо, Amaravati Buddhist Centre, София, 2010
11. BuddhaNet (2008). "The First Five Monks". Life of the Buddha. Tullera, NSW, Australia: Buddha Dharma Education Association Inc. Archived from the original on 7 March 2023. Retrieved 1 January 2023.
[+] Show More

Буда, който е зазоряване на Правдата и Слънце в Мъдростта дава култура, чрез която се прави опит за преценка на потреба от познания на човека в третото хилядолетие.

1:09 Как да направим тази информация знание и как да йерархираме знанието? 1:38 В различните източници с разкази за будизма се разказва, че … 2:57 Книгата, за която в Откровение глава 20 стих 12 на Библията се казва: “Отвориха се книги, отвори се и друга Книга, Книгата на Живота! … 3:47 Пътят на човек в будизма, когато простичко се спазва закона на съвестта – не прави зло прави добро, поддържа ума си чист, може ..

Днес информацията за значимите личности и събития е достъпна навсякъде. В интернет, чрез изкуствения интелект или специализирани справочници и литература може лесно и бързо да получим информация за Сиддхарта Гаутама, Учението Дхарма, благородните истини на будизма и т.н. и т.н. Как обаче да направим тази информация знание и как да йерархираме знанието? Защото знанието също така си има градация – училище, университет, специализация, посвещение по Пътя към свободата чрез отговорност.

В различни източници с разкази за будизма се разказва, че веднъж когато Буда се разхождал със своите ученици бил попитан: „Учителю какво е будизъм?“ Отговорът на Сиддхарта Гаутама, който може да намерим в глава 14, стих 183 на Дхаммапада,  бил: „Не правете това, което е зло. Правете това, което е добро. Поддържайте ума си чист. Това е учението на Буда“. Но, Учителю, това го знае всяко 5 годишно дете, отвърнал ученика. Да, мили ученици, всяко малко дете знае тази истина, но малцина 80 годишни мъже са успели да я приложат. Затова бих желал да отправя мислите ни не само към свещените книги, не само към литературния апотеоз, не само към размисли от беседите ни, но преди всичко към търсене на познание от Книгата на книгите, Книгата за която в Откровение Глава 20: стих 12 на Библията се казва „отвориха се книги; отвори се и друга книга – Книгата на Живота“. Тази книга в Учението на Мъдростта е наречена съзнание на Бог. Такава Книга има всяко Учение! Макар, че терминологията може да се различава, всяко Учение може да черпи знание от  Книга на книгите. Книгата, която е връзката и общуване между човек и божествена същност.

Пътят на човек в будизма, когато простичко се спазва закона на съвестта „Не прави зло. Прави добро. Поддържай ума си чист“ може да бъде ключ за отключването не само на интелектуалния ни потенциал.

🔷Разговори по Пътя на Мъдростта в Интернет и социални мрежи

📺Гледайте в YouTube

📢 Слушайте на аглийски в Spotify in English и български в Spotify in Bulgarian

Страници на форума: Facebook Page, Twitter, LinkedIn Page

Последвай в: Facebook, Twitter and LinkedIn

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial